Aansprakelijkheid voor kinderen

Kinderen beneden 14 jaar Op grond van artikel 6:169 BW is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. De wet schrijft voor dat het moet gaan om een als een te doen te beschouwen gedraging. Bovendien moet de onrechtmatige daad het kind … Read More

Opiumwet is geen paradijs

De discussie over legalisering van cannabis blijft actueel. In diverse buitenlanden, zoals Uruguay en Marokko, experimenteert men met legalisering. Zelf in de Verenigde Staten, de voormalige hard liner op het gebied van (soft) drugs, wordt reeds in enkele staten legaal wiet verkocht. In Nederland blijft hennep verboden en wordt slechts onder strikte voorwaarden het bezit en de verkoop in coffeeshops … Read More

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

Op basis van artikel 6:179 BW is de bezitter van een dier aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. Dit betreft een zogenaamde risico-aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid krachtens artikel 6:179 BW is gelegen … Read More

Arbeidsovereenkomst en proeftijd

Werkgever en werknemer kunnen met elkaar af spreken dat er een proeftijd van toepassing is. De bedoeling van de proeftijd is om te bekijken of het beide partijen wel bevalt om met elkaar samen te werken. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het voordeel van de proeftijd is dat werkgever … Read More

De omvang van uw arbeidsovereenkomst

U hebt het vast wel eens gehoord of wellicht heeft u er zelf al eens mee te maken gehad: iemand heeft een arbeidsovereenkomst voor bijvoorbeeld acht uur per week of een zogenaamd nul uren contract, maar werkt feitelijk veel meer uren. Zolang de werkgever keurig het gewerkte aantal uren betaalt is er niets aan de hand, maar wat zijn nu … Read More