Rechtbank Leeuwarden

Juridische onderwerpen

Het Nederlands recht kan grofweg worden verdeeld in drie rechtsgebieden, namelijk civiel recht, bestuursrecht en strafrecht. Het civiel recht is het rechtsgebied dat betrekking heeft over juridische problemen tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling. Een ander woord voor civiel recht is burgerlijk recht of privaatrecht. Juridische problemen die door het civiel recht worden geregeld zijn o.a. conflicten tussen personen, echtscheidingen, faillissementen en contracten. Het bestuursrecht regel o.a. zaken als vergunningen, belastingen en uitkeringen. Met het strafrecht krijgt u bijvoorbeeld te maken als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit. Enkele voorbeelden van strafbare feiten zijn: fraude, diefstal, oplichting, mishandeling, moord en doodslag en zedendelicten.
Gratis advies vragen

Meer informatie over:

Aankoopconflict
Aanneming van werk
Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsconflict

Bewaarneming
Burenrecht
Echtscheiding
Erfdienstbaarheid
Geregistreerd partnerschap
Huurrecht

Incasso
Non-conformiteit
Ondernemingsrecht
Overheidsconflict
Strafrecht

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
06-43 54 35 17
stuur een e-mail