Juridisch advies burgerlijk recht

Iedereen heeft wel eens juridisch advies nodig. Waarschijnlijk staat lang niet iedereen er bij stil, maar we verrichten elke dag juridische handelingen. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een koopovereenkomst door het kopen van een brood bij de bakker of het sluiten van een huurovereenkomst voor het huren van een woning. Mensen die werken doen dat meestal op basis van een arbeidsovereenkomst en hebben dus een overeenkomst met hun werkgever. Ook een arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het burgerlijk recht. Of we nu wonen, lenen, winkelen, op een terras zitten, op vakantie gaan, huren of trouwen, het zijn zomaar enkele voorbeelden van juridische handelingen die worden geregeld in het burgerlijk recht, ook wel civiel recht genoemd.

Het burgerlijk recht regelt dus het verkeer tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Kenmerkend voor het burgerlijk recht is het feit dat de overheid zich niet bemoeit met deze juridische handelingen, tenzij een juridisch geschil tot een procedure leidt en voor de burgerlijke rechter komt. Dan bemoeit de overheid zich er wel mee, aangezien rechters tot de overheid behoren. Tijdens een juridisch procedure is de kans groot dat u juridisch advies nodig heeft.

Soms kunnen burgers en/of bedrijven geschillen onderling niet oplossen en volgt een juridisch procedure waarbij het inwinnen van juridisch advies van belang is. Indien u ook een conflict heeft met een bedrijf of burger en u komt er samen niet meer uit, is het aan te raden juridisch advies in te winnen. Eiser en gedaagde zijn de belangrijkste partijen in een civiele juridische procedure die begint met een dagvaarding. Een voorbeeld van een procedure die begint met een dagvaarding is het eisen van schadevergoeding.

Er zijn ook civiele procedures die beginnen met een verzoekschrift. Procedures die beginnen met een verzoekschrift zijn o.a. het verzoek tot ontbinden van een arbeidsovereenkomst en een verzoek tot echtscheiding. In verzoekschriftprocedures worden partijen verzoeker en verweerder genoemd. Ik sta graag voor u klaar indien u juridisch advies nodig heeft met betrekking tot het burgerlijk recht.


Meer informatie over burgerlijk recht

Juridisch advies strafrecht

U hoeft de krant maar open te slaan of de tv of radio maar aan te zetten, iedere dag is er wel iets in het nieuws dat met het strafrecht heeft te maken. Denk bijvoorbeeld aan een automobilist die is aangehouden met teveel drank op, de winkeldief die door medewerkers van de winkel werd vastgehouden totdat de politie kwam, een veroordeling van een bekende crimineel, een zwemleraar die verdacht wordt van het plegen van ontucht met minderjarige leerlingen en noem maar op. Al deze voorbeelden hebben te maken met het strafrecht. Het strafrecht regelt dus, in tegenstelling tot het burgerlijk recht, de rechtsverhoudingen tussen burger en de overheid. Alleen de overheid is bevoegd straffen op te leggen.

Gezien het feit dat het strafrecht zeer ingrijpend kan zijn voor mensen, is dit rechtsgebied van veel waarborgen voorzien. Zo kan iemand alleen worden veroordeeld op grond van een wettelijke bepaling die al bestond op het moment dat het strafbare feit werd gepleegd. Dit wordt het legaliteitsbeginsel genoemd. Bijna iedereen heeft in zijn leven wel een of meerdere keren juridisch advies nodig.

De formele wetgever (regering en Staten Generaal) heeft de bevoegdheid menselijke gedragingen te kwalificeren als strafbare feiten en op te nemen in het strafrecht. Daarnaast kunnen ook lagere overheidsorganen (bijvoorbeeld gemeente en provincie) strafbepalingen maken, maar alleen als deze zijn gebaseerd op een wet in formele zin. Hieruit volgt dus dat de wetgever in Den Haag bepaalt in welke gevallen lagere overheidsorganen ook strafbepalingen kunnen maken. De formele wetgever bepaalt altijd de strafmaat en lagere overheden mogen strafbare feiten alleen als een overtreding kwalificeren.

U bent bij mij aan het juiste adres indien u juridisch advies nodig heeft over het strafrecht.


Meer informatie over strafrecht

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  06-43 54 35 17
  stuur een e-mail


Ervaringen van cliënten

Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.