Bewaarneming

De overeenkomst van bewaarneming is geregeld in artikel 7:600 BW. Het wetsartikel bepaalt het volgende:

Bewaarneming is de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven.

Artikel 7:600 BW

De zaak die wordt bewaard kan zowel een roerende als onroerende zaak zijn.

Verplichtingen van de bewaarnemer

Bewaarneming kluisjes
 • De zaak bewaren, met inachtneming van de zorg van een goed bewaarder. De bewaarnemer mag de zaak alleen gebruiken als de bewaargever daarvoor toestemming heeft gegeven, of dit gebruik nodig is om de zaak in goede staat te houden of brengen. De bewaarnemer mag de zaak niet aan een derde in bewaring geven, tenzij dat in het belang van de bewaargever noodzakelijk was. Dit wordt onderbewaarneming genoemd. Bij onderbewaarneming is de bewaarnemer in beginsel op gelijke wijze aansprakelijk als voor eigen gedragingen.
 • De vruchten die de zaak in het tijdvak tussen de ontvangst en de teruggave oplevert, moeten door de bewaarnemer aan de bewaargever worden afgedragen.
 • De zaak teruggeven. Dit moet geschieden op de plaats waar de zaak volgende de overeenkomst moest worden bewaard, tenzij uit de overeenkomst een andere plaats voor teruggave is aangewezen.

Verplichtingen van de bewaargever

 • Betaling van loon, indien de overeenkomst door de bewaarnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan. Indien de bewaarnemer handelde als particulier is de bewaargever alleen loon verschuldigd indien dat is overeengekomen.
 • Het vergoeden van onkosten voor zover dat niet bij het loon is inbegrepen.

Hotelhouder

Hotel
Een hotelhouder is als een bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging of verlies van zaken, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die er zijn intrek heeft genomen. Het voorgaande betekent dat een hotelhouder dus automatisch bewaarnemer is, ook al is er geen overeenkomst van bewaarneming gesloten. De hotelhouder heeft een retentierecht op de zaken van de gast voor al hetgeen hij van de gast kan vorderen. Denk hierbij aan de kosten van de overnachtingen, consumpties en andere door de hotelhouder verrichte diensten.

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Ervaringen van cliënten

  Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.