Overheidsconflict

Overheidsconflict
U werkt al 10 jaar als fietsenmaker maar de laatste tijd gaat u niet meer met plezier aan uw werk toe. De collega’s waar u iedere dag mee samenwerkt lopen de kantjes er een beetje af, terwijl u altijd ontzettend uw best doet. U bent hierover al diverse keren met uw collega’s in gesprek geweest, maar zij vinden dat u niet moet zeuren en zijn van mening dat zij hun uiterste best doen. Na het voeren van diverse gesprekken met uw collega’s is voor u de dag aangekomen dat u met uw irritaties naar uw werkgever besluit te gaan. Uw werkgever zegt dat hij u begrijpt en gaat vervolgens naar uw collega’s om hun kant van het verhaal aan te horen.

Het UWV vindt dat u verwijtbaar werkloos bent geworden

Na alle verhalen aangehoord te hebben is uw werkgever van mening dat het probleem bij u ligt en dat er gewoon op dezelfde manier doorgewerkt moet worden. U bent het hier niet mee eens en besluit dan ook dat u niet langer in deze fietsenwinkel wil werken. Aan de andere kant maakt u zich wel zorgen, want er is niet veel vraag naar fietsenmakers en u schat in dat het vinden van een nieuwe baan niet eenvoudig zal zijn.

Uw werkgever heeft niet stil gezeten en biedt u de volgende dag een brief aan (met als titel ontslagbrief) ter ondertekening. U leest de brief door en denkt dat het allemaal wel goed zit en besluit te tekenen. U zit nu zonder werk en gaat een werkeloosheidsuitkering aanvragen, maar enkele weken later krijgt u van het UWV het bericht dat u niet voor een werkeloosheidsuitkering in aanmerking komt. Het UWV is namelijk van mening dat het uw eigen schuld is dat u uw baan kwijt bent.

U vraagt zich af wat nu uw rechten zijn. Heeft het UWV gelijk? Kunt u iets doen tegen het besluit van het UWV, en zo ja, wat kunt u doen?

Rechtsbescherming tegen de overheid

Als burger bent u in velerlei opzichten afhankelijk van beslissingen die door de overheid worden genomen. Zo’n beslissing kan diep ingrijpen in uw leven en grote gevolgen hebben. Daarom bestaat er een stelsel van rechtsbescherming waarin burgers bezwaar kunnen maken tegen een beslissing van de overheid. Dit wordt een bestuursrechtelijke procedure genoemd.

Zo’n procedure begint altijd met het indienen van een bezwaarschrift, eventueel gevolgd door een beroepsprocedure en hoger beroep. Bovendien is het mogelijk tijdens de procedure bij spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter.


Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Ervaringen van cliënten

  Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.