Meerwerk aannemingsovereenkomst

Badkamer

Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen Op grond van artikel 7:755 BW kan de aannemer een verhoging van de overeengekomen prijs vorderen wanneer de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst in het overeengekomen werk. Deze bepaling heeft, zo wordt algemeen aangenomen, alleen betrekking op gevallen van meerwerk dus niet op minderwerk. Er is sprake van meerwerk als de aannemer een … Lees verder

Ingebrekestelling

Wanneer iemand hetgeen overeengekomen is niet nakomt, is dat vanzelfsprekend niet prettig. De schuldeiser, dit is de partij aan de andere kant, zal daartegen willen optreden. Als op de aanmaning niet wordt gereageerd, dan volgt (afhankelijk van de casus) een schriftelijke ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een schriftelijke sommatie waarin de tegenpartij wordt gesommeerd om na te komen (wat afgesproken is) … Lees verder

Wanprestatie

Nakoming en niet-nakoming (wanprestatie) van verbintenissen In de praktijk komt het regelmatig voor dat de schuldenaar niet na komt nadat hij door de schuldeiser wordt aangesproken. Dit niet-nakomen kan opzettelijk gebeuren doordat bijvoorbeeld de schuldenaar het niet eens is met de eis van de crediteur, of omdat er sprake is van andere omstandigheden. De bedoeling van nakoming is dat de … Lees verder

Non conformiteit paard

Paard strand natuur

De meeste juridische conflicten bij paardenzaken zijn de verborgen gebreken. Een paard is een levend wezen met een eigen karakter. Tussen paard en mens bestaat dan ook vaak een emotionele band. In de wet gelden echter geen speciale regels voor paarden op het gebied van verborgen gebreken. Voor de wet is een paard een zaak en juridisch vergelijkbaar met dode … Lees verder

Non-conformiteit woning

Regelmatig komt het voor dat iemand een woning heeft gekocht die niet aan de verwachtingen voldoet. In beginsel is het zo dat een koper van een woning de koopovereenkomst kan ontbinden of schadevergoeding kan vorderen als de woning niet beantwoordt aan de overeenkomst. Als een woning niet aan de overeenkomst beantwoordt heet dit ook wel non-conformiteit. Hierbij dient o.a. in … Lees verder

Aansprakelijkheid voor kinderen

Kinderen beneden 14 jaar Op grond van artikel 6:169 BW is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt. De wet schrijft voor dat het moet gaan om een als een te doen te beschouwen gedraging. Bovendien moet de onrechtmatige daad het kind … Lees verder

Opiumwet is geen paradijs

De discussie over legalisering van cannabis blijft actueel. In diverse buitenlanden, zoals Uruguay en Marokko, experimenteert men met legalisering. Zelf in de Verenigde Staten, de voormalige hard liner op het gebied van (soft) drugs, wordt reeds in enkele staten legaal wiet verkocht. In Nederland blijft hennep verboden en wordt slechts onder strikte voorwaarden het bezit en de verkoop in coffeeshops … Lees verder

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door dieren

Puppy hondje huisdier

Op basis van artikel 6:179 BW is de bezitter van een dier aansprakelijk voor door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. Dit betreft een zogenaamde risico-aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid krachtens artikel 6:179 BW is gelegen … Lees verder

Arbeidsovereenkomst en proeftijd

Werkgever en werknemer kunnen met elkaar af spreken dat er een proeftijd van toepassing is. De bedoeling van de proeftijd is om te bekijken of het beide partijen wel bevalt om met elkaar samen te werken. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het voordeel van de proeftijd is dat werkgever … Lees verder

De omvang van uw arbeidsovereenkomst

U hebt het vast wel eens gehoord of wellicht heeft u er zelf al eens mee te maken gehad: iemand heeft een arbeidsovereenkomst voor bijvoorbeeld acht uur per week of een zogenaamd nul uren contract, maar werkt feitelijk veel meer uren. Zolang de werkgever keurig het gewerkte aantal uren betaalt is er niets aan de hand, maar wat zijn nu … Lees verder