Burgerlijk wetboek

In het burgerlijk recht zijn de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling geregeld. Deze rechtsverhoudingen kunnen geheel verschillende van aard zijn. Zo zijn er rechtsverhoudingen die op geld zijn te waarderen en familierechtelijke relaties die niet op geld waardeerbaar zijn. De meeste regels die betrekking hebben op de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling vindt u in het Burgerlijk Wetboek, dat bestaat uit boek 1 t/m 8.

Het personen- en familierecht heeft betrekking op de familierechtelijke relaties in en buiten het gezin. Hier vindt u regels over o.a. het recht op naam, woonplaats, burgerlijke stand, het huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding, minderjarigheid, etc.

Het vermogensrecht gaat over rechtsbetrekkingen die op geld waardeerbaar zijn, dus het beschrijft alle bestanddelen waaruit iemand zijn vermogen kan zijn opgebouwd. Iemand zijn vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit het recht van eigendom op een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis), een schuld aan de bank, de verplichting om de koopsom te betalen op basis van een koopovereenkomst, etc. Een bijzondere plaats binnen het vermogensrecht wordt ingenomen door het erfrecht, de regels die beschrijven wat er moet gebeuren met het vermogen van een overledene.

Het rechtspersonenrecht heeft betrekking op de regels die gelden voor rechtspersonen. Bedrijven en organisaties kunnen rechtspersoonlijkheid bezitten. Een bedrijf of organisatie met rechtspersoonlijkheid kan geheel zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen, dus het vermogen van de bestuurders van een rechtspersoon staat los van het vermogen van de bestuurders van een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan winst boeken of schulden maken. Bekende rechtspersonen zijn de Naamloze Vennootschap en de Besloten Vennootschap.

Meer informatie:

Aansprakelijkheidsrecht
Huurrecht
Schadevergoedingsrecht

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  06-43 54 35 17
  stuur een e-mail


Ervaringen van cliënten

Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.