Image

Voor mensen die geen jurist zijn is het strafrecht waarschijnlijk het meest spectaculaire deel van het recht. Regelmatig haalt het strafrecht de pers, maar wie alleen op de media afgaat zou kunnen vermoeden dat het recht alleen maar bestaat uit strafrecht. Dit is vanzelfsprekend niet het geval, want het strafrecht is maar een onderdeel van ons totale Nederlands recht.

Kenmerkend voor strafrecht is dat het verboden gedragingen beschrijft waarop straf staat. Wie zich schuldig maakt aan een verboden gedraging, kan door de strafrechter worden gestraft. De wetgever heeft die gedragingen in het strafrecht beschreven, waarvan hij vindt dat deze de rechtsorde zodanig schenden dat de overheid hierop moet reageren door middel van het opleggen van een straf. Enkele voorbeelden van gedragingen die de wetgever heeft verboden zijn: diefstal, verduistering, mishandeling, doodslag, ontucht, verkrachting, valsheid in geschrifte, doodslag en moord.

De overheid heeft de beschikking over een overheidsapparaat dat overtreders van strafbare feiten opspoort (o.a. de politie), zodat de rechter zich kan uitspreken over hun schuld en de straf die eventueel moet volgen. Een rechter kan namelijk ook een feit bewezen verklaren en toch geen straf opleggen.

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  06-43 54 35 17
  stuur een e-mail


Ervaringen van cliënten

Wij hebben in de loop der jaren vele ervaringen mogen ontvangen. Een selectie hiervan kunt u bekijken op de ervaringenpagina.