Ontslagrecht

We hebben in Nederland momenteel vier manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. De eerste manier, en tevens de meest voorkomende wijze van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, is de vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Met een vaststellingsovereenkomst wordt een arbeidsovereenkomst dus met wederzijds goedvinden beëindigd. De tweede wijze waarop er een einde aan een arbeidsovereenkomst komt is van rechtswege (automatisch). Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst eindigt door het verstrijken van een bepaalde duur of door het vervullen van een ontbindende voorwaarde. In de eerste twee gevallen is er strikt genomen geen sprake van ontslag, nu immers de arbeidsovereenkomst niet tegen de wil van de werknemer is beëindigd. De derde manier, nu spreken we wel van ontslag, waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen is ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. De vierde, en tevens laatste manier, waarop aan een arbeidsovereenkomst een einde kan komen is door opzegging door de werkgever. Zowel bij opzegging als ontbinding moet de werkgever zich houden aan de wettelijke regels van het ontslagrecht en kan u dus niet zomaar ontslaan. De wettelijke regels voor ontslag zijn in 2015 ingrijpend veranderd.

U bent bij mij aan het juiste adres voor juridisch advies ontslagrecht over o.a.links

  • Beoordelen van een vaststellingsovereenkomst
  • Ontslagprocedure UWV
  • Ontbinding arbeidsovereenkomst
  • Eind van rechtswege van de arbeidsovereenkomst


Neem direct vrijblijvend contact op

Naam

Email

Telefoon

Omschrijving van uw probleem

Typ onderstaande beveilingscode over
captcha

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
06-43 54 35 17
stuur een e-mail