Meerwerk aannemingsovereenkomst

Badkamer

Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen Op grond van artikel 7:755 BW kan de aannemer een verhoging van de overeengekomen prijs vorderen wanneer de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst in het overeengekomen werk. Deze bepaling heeft, zo wordt algemeen aangenomen, alleen betrekking op gevallen van meerwerk dus niet op minderwerk. Er is sprake van meerwerk als de aannemer een … Lees verder