Vof (vennootschap onder firma)

Een vof (vennootschap onder firma) is een maatschap tot uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. Uit deze omschrijving blijkt dat de vof is bedoeld voor de uitoefening van een bedrijf en niet voor beroepen. Bekende vof-bedrijven zijn dakdekkers, glaszetters, schoonmaakbedrijven, autobedrijven, schilders, klusbedrijven, schilders, etc. Een vof moet altijd naar buiten treden in tegenstelling tot de maatschap, welke ook stil kan zijn. Voor het oprichten van een vof is een overeenkomst tussen de vennoten nodig, waaruit blijkt dat de vennoten iets in willen brengen en winst willen maken met het doel dit met elkaar te delen. Het vennootschapscontract kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan.

Aansprakelijkheid van de vennoten van de vof

De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen die door de vennootschap zijn aangegaan, mits de vennootschap is gebonden. Zodra de vof rechtsgeldig is vertegenwoordigd, dus als de vof is gebonden aan de overeenkomst, zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag. Gezien het feit dat een vof geen rechtspersoonlijkheid heeft, kunnen schuldeisers zich dus, naast het bedrijfsvermogen, ook verhalen op het privé vermogen van de vennoten.

De Hoge raad heeft echter wel een nuancering aangebracht op het feit dat schuldeisers zich kunnen verhalen op het bedrijfsvermogen van de vof en het privé vermogen van de vennoten. Dit komt erop neer dat het vermogen van de vof is afgescheiden van het privé vermogen van de vennoten, met als gevolg dat schuldeisers zich eerst dienen te verhalen op het afgescheiden vermogen van de vof en als dit niet voldoende is, pas dan kan verhaal worden gezocht op het privé vermogen van de vennoten.

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over ondernemingsrecht

  Lees meer over ondernemingsrecht.