Echtscheiding op verzoek van een van de echtgenoten

Als de ene echtgenoot tegen de ander een verzoek tot echtscheiding indient, dus een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, hoeft de indiener van het verzoekschrift alleen maar te stellen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Duurzame ontwrichting van het huwelijk is de enige grond voor echtscheiding. Eenvoudig gezegd houdt dit in dat de voortzetting van het huwelijk ondraaglijk is geworden en dat er geen kans op herstel bestaat.

Indien de andere echtgenoot, de verweerder, geen verweer voert, zal het verzoek tot echtscheiding door de rechter worden toegewezen. Als er wel verweer wordt gevoerd, dus de andere echtgenoot is van mening dat het huwelijk niet of niet duurzaam is ontwricht, dan zal de verzoeker concreet moeten aangeven en bewijzen waaruit de duurzame ontwrichting van het huwelijk bestaat. Rechters honoreren maar zelden het verweer dat er geen sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk.

Naast het verweer dat er geen sprake is van ontwrichting van het huwelijk dat dat de ontwrichting niet duurzaam is, kan nog het verweer worden gevoerd dat verweerder door de echtscheiding ernstig in zijn bestaande vooruitzichten op pensioenrechten wordt getroffen. U moet hierbij alleen denken aan uitkeringen uit hoofde van een nabestaandenpensioen en daarmee vergelijkbare uitkeringen.

Het verzoek kan niet worden toegewezen voordat ten opzichte van beide partijen billijke voorziening is getroffen. Het verweer gaat echter niet op indien verweerder zelf in overwegende mate schuldig is aan de ontwrichting van het huwelijk of is te verwachten dat verweerder zelf voldoende voorzieningen kan treffen.


Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over echtscheiding

  Lees meer over echtscheiding.