Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek

Indien beide echtgenoten van mening zijn dat het huwelijk duurzaam is ontwricht en op grond daarvan gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen, wordt de echtscheiding uitgesproken. Dit houdt in dat de rechter gebonden is aan het oordeel van de echtgenoten dat er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Dit is ook wel logisch natuurlijk, want als de echtgenoten vinden dat hun huwelijk niet meer goed loopt dan zal dit ook wel waar zijn.

In veel gevallen worden afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken kunnen in een echtscheidingsconvenant worden opgesteld, maar dit is niet verplicht. Wel is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen en in te dienen met het verzoekschrift tot echtscheiding, wanneer de ouders minderjarige kinderen hebben.

Op verzoek van beide echtgenoten kan het echtscheidingsconvenant op worden genomen in de beschikking. Het voordeel daarvan is dat men met betrekking tot de gemaakte afspraken dan een executoriale titel verkrijgt. Indien afspraken niet worden nagekomen kan de beschikking ten uitvoer worden gelegd zonder dat er weer een rechter aan te pas moet komen. Om u een beeld te geven: in 2013 geschiedde 66% van de echtscheidingen op gemeenschappelijk verzoek.


Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over echtscheiding

  Lees meer over echtscheiding.