Overhangende beplanting en doorschietende wortels

Op grond van artikel 5:44 van het Burgerlijk Wetboek mag u beplantingen van uw buren, die over uw erf heen hangen, verwijderen. Let op dat dit pas mag nadat u uw buren schriftelijk hebt aangemaand om overhangende beplanting weg te halen. Uw buren moeten dus eerst de kans krijgen om het zelf te doen. Pas nadat zij aangeven dit niet te willen doen dan wel geen reactie geven op uw aanmaning, mag u zelf in actie komen.

Op grond van dezelfde bepaling mag u wortels die doorschieten op uw erf weghakken. In tegenstelling tot het weghalen van overhangende beplanting, is voor het weghakken van doorschietende wortels niet vereist dat u de buren eerst de kans geeft om dit zelf te doen. U mag dus onmiddellijk zelf tot actie over gaan, maar hou er wel rekening mee dat het ondeskundig afzagen van takken en verwijderen van wortels tot schadeplichtigheid kan leiden.

De termijn van aanmaning

Een redelijke termijn voor het weghalen van overhangende takken van grotere bomen is zes weken. Deze termijn is vrij lang, omdat er bij het snoeien van grote bomen regelmatig een deskundig wordt ingeschakeld. Daarnaast is de inzet van geschikt materieel vereist om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Uw buren moeten dus voldoende tijd krijgen, vooral voor het snoeien van grote bomen, om een en ander te kunnen organiseren. Ga niet zonder aan te manen zelf aan de slag met snoeien, want dat is onrechtmatig.

Het weghakken van doorschietende wortels op uw erf

Zoals al eerder beschreven is voor het weghakken van doorschietende wortels op uw erf geen aanmaning vereist. Waarom is voor het verwijderen van overhangende beplanting wel een aanmaning vereist? De ratio van dit verschil kan worden verklaard door het feit dat voor het verwijderen van overhangende beplanting meestal enige kennis is vereist, terwijl voor het weghalen van wortels geen kennis nodig is. Het weghakken van wortels kan immers ook onopzettelijk gebeuren bij grondbewerking.

Artikel 5:44 BW geeft een bevoegdheid dus geen verplichting

Het staat u als eigenaar altijd vrij, om in plaats van zelf tot actie over te gaan om overhangende beplanting of doorschietende wortels te verwijderen tot dagvaarding over te gaan. Indien u er voor kiest om uw buren te dagvaarden om te vorderen dat overhangende beplanting en/of doorschietende wortels worden verwijderd, zal dit normaal gesproken geen misbruik van procesrecht tot gevolg hebben. Het is immers redelijk dat u de rechtmatigheid van uw handelen wilt laten toetsen door een onafhankelijke rechter.

Wie draagt de kosten?

De kosten die voortvloeien uit het verwijderen van overhangende beplanting of het weghakken van wortels moeten in beginsel worden betaald door de eigenaar van de beplanting. Dit is ook het geval als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een deskundige. Het Gerechtshof Leeuwarden heeft in 2007 in een zaak over doorschietende wortels bepaald dat de kosten voor het weghakken van doorschietende wortels alleen moeten worden betaald door de eigenaar als er sprake is van hinder.


Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over burenrecht

  Lees meer over burenrecht.