Ladderrecht

Het ladderrecht (ook wel eens steigerrecht genoemd) is een bekende bepaling in het burenrecht. Dit recht wordt als volgt omschreven: Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.

Wat moet er in de kennisgeving van het ladderrecht minimaal moet staan

Tuinhuisje werkzaamheden uitvoeren ladder

Als u gebruik wilt maken van het ladderrecht, neem dan in ieder geval de volgende elementen op in de vereiste kennisgeving:

 • Aard en omvang van de werkzaamheden;
 • Tijdstip waarop u de werkzaamheden wilt uitvoeren;
 • De duur van de werkzaamheden, alsmede welke dagen en tijden;
 • De noodzaak van het gebruik;
 • De wijze waarop u gebruik wilt maken van het perceel van de ander.

Het is vanzelfsprekend dat de eigenaar van het erf (doorgaans de buren) waar u gebruik van wilt maken zich moet kunnen voorbereiden op de geplande werkzaamheden. Bovendien moet hij kunnen nagaan of de noodzaak van het gebruik van zijn perceel aanwezig is en of hij verplicht is dat te dulden. De noodzaak heeft betrekking op het gebruik van het naburige perceel, dus niet op het uitvoeren van de door u gewenste werkzaamheden. Ik raad u aan tijdig de eigenaar van het naburige perceel in kennis te stellen. Een termijn van vier weken is doorgaans een redelijke termijn.

Weigeren van het ladder- en steigerrecht

De eigenaar van het naburige erf kan alleen op grond van gewichtige redenen het ladderrecht weigeren of willen uitstellen. Alleen redenen die betrekking hebben op het gebruik van het naburige erf gelden als gewichtige redenen. Verstoorde buurrelaties en dergelijke zijn dus geen gewichtige redenen op grond waarvan het ladderrecht kan worden geweigerd.

Wat te doen bij weigering van het ladder- en steigerrecht?

Als de eigenaar van het erf, waarvan u gebruik wilt maken om werkzaamheden aan uw woning uit te voeren, u weigert toe te laten tot zijn erf, ga dan ook niet aan de slag. Ook als u geen reactie krijgt op uw kennisgeving heeft u niet het recht om aan de slag te gaan met de geplande werkzaamheden. Er zit in dat geval niets anders op dan naar de rechter te gaan.

Image

U bent bij mij aan het juiste adres voor juridisch advies ladderrecht over o.a.

 • Advies over de kennisgeving
 • Het ladderrecht wordt geweigerd door de buren
 • Wat zijn gewichtige redenen om te weigeren?
 • Welke redenen om te weigeren accepteert de rechter niet?
 • Procedure starten tegen buren die weigeren

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over burenrecht

  Lees meer over burenrecht.