Arbeidsovereenkomst

U staat al enkele weken op donderdag- en vrijdagavond achter de bar in een discotheek maar u hebt nog nooit een arbeidsovereenkomst gezien. Bovendien heeft uw werkgever zelfs nog nooit over een arbeidsovereenkomst met u gesproken. Vanzelfsprekend vraagt u zich op een gegeven moment af of er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen u en de eigenaar van de discotheek en wat precies uw rechten zijn. Is er nu sprake van een arbeidsovereenkomst, en zo ja, is deze dan voor bepaalde duur of onbepaalde duur en op hoeveel uren heb ik recht? Allemaal zaken die u zich afvraagt.

Het begrip arbeidsovereenkomst

Het begrip arbeidsovereenkomst wordt in de wet omschreven als: de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt, in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er gelden dus vier voorwaarden om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken:

1.    Een overeenkomst die verbindt tot het verrichten van arbeid.
2.    De arbeid moet door de werknemer persoonlijk worden verricht.
3.    Er wordt loon betaald door de werkgever.
4.    De arbeid wordt in dienst van de werkgever uitgevoerd, dus er moet sprake zijn van een gezagverhouding tussen werkgever en werknemer.

Nu advies vragen

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
06-43 54 35 17
stuur een e-mail

Meer over arbeidsrecht

Ontslagrecht
Vaststellingsovereenkomst
Proeftijd