Metaal hamer ijzer smid

Aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken

Artikel 6:173 BW regelt de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door roerende zaken. Dit wetsartikel bepaalt het volgende: De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend. Hieronder zal ik de voorwaarden bespreken die zijn vereist voor aansprakelijkheid voor roerende zaken.

Vereisten aansprakelijkheid voor roerende zaken

 • Er is sprake van een roerende zaak die niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen, kortweg een gebrekkige zaak;
 • Dat bekend is dat een zodanig gebrek,
 • een bijzonder gevaar oplevert voor personen en zaken en
 • dat dit bijzondere gevaar zich heeft verwezenlijkt.

Gebrek

Met een gebrekkige roerende zaak moet u denken aan slijtage, gebrekkige reparatie, achterstallig onderhoud of een ontwerpfout.

Bekendheid

Het bijzondere gevaar dient bekend te zijn in de kring van personen waartoe de bezitter behoort. Het is dus geen vereiste dat het bijzondere gevaar bij de bezitter zelf bekend is.

Bijzonder gevaar voor personen of zaken

Elke roerende zaak kan gevaarlijk zijn, maar een algemeen gevaar is onvoldoende voor aansprakelijkheid op grond van dit wetsartikel. Er moet namelijk sprake zijn van een bijzonder gevaar. Ik zal dit met enkele voorbeelden duidelijk maken: iemand die een hamer gebruikt kan zich daarmee op zijn duim slaan. Dat is een algemeen gevaar dat is verbonden aan het gebruik van een hamer. Als de kop van de hamer los zit dan kan dit wel worden aangemerkt als een bijzonder gevaar. Van een ladder is bekend dat je er vanaf kunt vallen, maar dat is geen bijzonder gevaar. Als er een of meerdere sporten van de ladder loszitten, levert dat wel een bijzonder gevaar op.

Het bijzondere gevaar heeft zich verwezenlijkt

Deze voorwaarde spreekt voor zich, want zonder schade heeft u ook geen recht op schadevergoeding.

De tenzij formule

De bezitter van de gebrekkige roerende zaak is aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend. Deze tenzij formule verdient nadere uitleg. De bezitter zal moeten bewijzen dat het gevaar zo plotseling is ontstaan, dat hij bij bekendheid van het gebrek geen maatregelen meer had kunnen nemen om te voorkomen dat schade ontstaat.

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over aansprakelijkheidsrecht

  Lees meer over aansprakelijkheidsrecht.