Woning villa ontwerp

Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten

Artikel 6:171 BW regelt de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet ondergeschikten. Met niet-ondergeschikten moet u denken aan zelfstandige opdrachtnemers. Denk aan de aannemer die, vanwege het uitvoeren van een overeenkomst van aanneming van werk, een of meerdere onderaannemers inhuurt voor het uitvoeren van klussen. De gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontbreekt dus. Het artikel bepaalt het volgende: Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.

Risicoaansprakelijkheid

Deze aansprakelijkheid betreft een risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat het niet van belang is of de opdrachtgever enig verwijt kan worden gemaakt. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is wel dat de opdrachtnemer een fout (onrechtmatige daad die hem kan worden toegerekend) heeft begaan.

Werkzaamheden worden verricht in het kader van het bedrijf van de opdrachtgever

Het artikel stelt verder als eis dat de werkzaamheden van de niet-ondergeschikte zijn verricht in het kader van het bedrijf van de opdrachtgever, ook wel het functioneel verband genoemd. Ook bedrijven zonder winstoogmerk en overheidsinstanties vallen onder dit wetsartikel.

De gedachte achter dit wetsartikel

De wetgever heeft dit wetsartikel natuurlijk niet zonder eden in het leven geroepen. De gedachte er achter is de eenheid van onderneming. Benadeelden mogen er van uitgaan dat schade die is toegebracht bij de uitoefening van een bedrijf te verhalen is op de opdrachtgever, ongeacht de juridische verhouding tussen de opdrachtgever en degene die een fout maakte waardoor schade is veroorzaakt.

Zonder dit wetsartikel zou het voor een bedrijf mogelijk zijn om te ontsnappen aan het betalen van schadevergoeding, door werkzaamheden uit te besteden aan niet-ondergeschikte onderaannemers.

Opdrachtgever en niet-ondergeschikte zijn hoofdelijk aansprakelijk

Opdrachtgever en niet-ondergeschikte opdrachtnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk. De opdrachtgever op grond van artikel 6:171 BW en de opdrachtnemer op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).


Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over aansprakelijkheidsrecht

  Lees meer over aansprakelijkheidsrecht.