Brandweerauto's

Aansprakelijkheid voor kinderen

Op een mooie, warme zomerdag is uw zoon van 12 jaar lekker aan het voetballen met zijn vriendjes. Na urenlang te hebben gevoetbald begint het te vervelen en willen de kinderen iets spannends gaan doen. Een van de vriendjes van uw zoon stelt voor om fikkie te gaan stoken en iedereen is het daarmee eens. Uw zoon gaat naar huis om een doosje lucifers op te halen en komt vervolgens weer naar buiten. Dan besluiten ze met elkaar naar de school te gaan en worden takken verzameld in de omgeving. Na voldoende takken te hebben verzameld worden deze op een bult gelegd vlakbij de voordeur van de school. Uw zoon steekt de bult aan en de vlammen zitten er snel in.

Iedereen vindt het allemaal reuze spannend, totdat door een windvlaag enkele brandende takken richting de deur waaien met als gevolg dat de deur van de school al snel vlam vat. Uw zoon en zijn vriendjes raken in paniek en rennen snel weg. Enkele buurtbewoners hebben inmiddels de brandweer gewaarschuwd en die is snel ter plaatse, maar dan staat de school al in vuur en vlam. De brandweer probeert te redden wat er te redden valt maar kan niet voorkomen dat er een groot deel van de school verloren gaat.

U wordt aansprakelijk gesteld

Als ouders wordt u door de school aansprakelijkheid gesteld voor de schade die is vastgesteld op ruim € 200.000,=. Gelukkig bent u verzekerd en dient u uw claim in bij uw verzekeringsmaatschappij, maar die wordt afgewezen aangezien de verzekering van mening is dat er sprake is van opzet. U vraagt zich af of de verzekering gelijk heeft en betekent dat dan dat u de schade moet vergoeden? Waar haalt u een bedrag van ruim € 200.000,= vandaan? Zijn er nog andere mogelijkheden misschien om te voorkomen dat u zo’n groot bedrag moet betalen?

Aansprakelijkheid voor kinderen in de wet

Kinderen spelen plezier
Volgens de wet zijn kinderen beneden de leeftijd van 14 jaar niet zelf aansprakelijk voor onrechtmatige daden, maar kunnen de ouders of voogd worden aangesproken voor de veroorzaakte schade. Dit is een zogenaamde risico-aansprakelijkheid, dus het maakt niet uit dat ouders of voogd geen enkel verwijt kunnen worden gemaakt.
Als uw kind 14 of 15 jaar is dan geldt een iets andere regeling. Ook dan bent u in beginsel aansprakelijk voor een onrechtmatige daad van uw kind, tenzij u kunt bewijzen dat de onrechtmatige daad van uw kind u niet valt te verwijten.
Voor kinderen van 16 jaar en ouder kent de wet geen bijzondere bepaling. Zij zijn dus zelf aansprakelijk voor veroorzaakte schade.
Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk.
Artikel 6:169 lid 1 BW

Alleen een als een te doen beschouwen gedraging leidt tot aansprakelijkheid

Kinderen buiten spelen plezier

De wet spreekt over een “als een te doen te beschouwen gedraging”. Dat betekent dat nalaten niet tot aansprakelijkheid van de ouders leidt. Ik zal een voorbeeld geven om dit duidelijk te maken: als een kind een ander niet waarschuwt voor dreigend gevaar dat hij zelf niet heeft veroorzaakt, kunnen de ouders niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Het gaat hier immers om het nalaten om te waarschuwen. Dat valt buiten deze regeling.

Het kind moet onrechtmatig hebben gehandeld als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan

Een voorwaarde voor aansprakelijkheid van de ouders is dat het kind zelf onrechtmatig moet hebben gehandeld. Dit blijkt uit de volgende zin in de wet: “aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan” Ouders kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld als het kind geen onrechtmatige daad heeft gepleegd, wegens een reden die niets met zijn leeftijd te maken heeft.

Kinderen van 14 en 15 jaar

Deze regeling betreft een schuldaansprakelijkheid. In beginsel zijn de ouders aansprakelijk, tenzij zij aan kunnen tonen dat hun niets valt te verwijten met betrekking tot de schade die door het kind is veroorzaakt. De wet spreekt van een fout van een kind van 14 of 15 jaar. Hiermee wordt een onrechtmatige daad bedoeld die het kind kan worden toegerekend. Omtrent de beoordeling van de aansprakelijkheid van de ouders, speelt het een belangrijke rol wat zij wisten over het karakter van hun kind en derden daarvan wel of niet op de hoogte hebben gesteld.
Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet
Artikel 6:169 lid 2 BW

Jeugdigen van 16 jaar en ouder

Jongeren strand plezier gelukkig
Voor jeugdigen van 16 jaar en ouder kent de wet geen speciale regeling. Dat betekent dat zij in beginsel zelf aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade. Ouders kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door iemand van 16 jaar of ouder, als de ouders het verwijt kan worden gemaakt dat zij gebrekkig toezicht hebben gehouden. Het is dan aan de benadeelde om dat te bewijzen. Naarmate kinderen ouder worden, zal de mate waarin ouders toezicht moeten houden over hun kinderen, verminderen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen ouders dus aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door jeugdigen van 16 jaar en ouder.
Image

U bent bij mij aan het juiste adres voor juridisch advies aansprakelijkheid voor kinderen over o.a.

 • Uw kind heeft schade veroorzaakt
 • Eigen schuld bij aansprakelijkheid voor kinderen
 • Een kind heeft schade aan u veroorzaakt
 • De verzekering van de tegenpartij weigert te betalen
 • Uw verzekering weigert te betalen

Neem direct gratis en vrijblijvend contact op

  Naam

  Email

  Telefoon

  Omschrijving van uw probleem

  Eventuele bijlagen

  Neem gratis contact op

  Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
  Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
    06-43 54 35 17
    stuur een e-mail


  Meer over aansprakelijkheidsrecht

  Lees meer over aansprakelijkheidsrecht.