De omvang van uw arbeidsovereenkomst

24 april 2014
 / 

U hebt het vast wel eens gehoord of wellicht heeft u er zelf al eens mee te maken gehad: iemand heeft een arbeidsovereenkomst voor bijvoorbeeld acht uur per week of een zogenaamd nul uren contract, maar werkt feitelijk veel meer uren. Zolang de werkgever keurig het gewerkte aantal uren betaalt is er niets aan de hand, maar wat zijn nu precies uw rechten als u ziek wordt en u de laatste tijd structureel veel meer uren heeft gewerkt dan was overeengekomen? Of wat zijn uw rechten als uw werkgever u plotseling veel minder uren inplant dan in voorgaande maanden omdat er niet zoveel werk is? Mogelijk bent u hier niet gelukkig mee, want als u minder uren werkt gaat uw inkomen naar beneden en komt u wellicht in de problemen. Hiervoor biedt artikel 7:610 b BW een oplossing. In dit wetsartikel staat “Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden”.

Nu advies vragen

Uitleg omvang arbeidsovereenkomst

In de eerste plaats moet er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst die minimaal drie maanden heeft geduurd. In de tweede plaats betreft de omvang van de arbeidsovereenkomst een vermoeden dat door de werkgever weerlegbaar is door middel van tegenbewijs. Het artikel biedt uitkomst in situaties waarin de omvang van de arbeidsovereenkomst niet of niet eenduidig is overeengekomen alsmede in situaties waarin de feitelijke omvang van de arbeidsovereenkomst zich op een structureel hoger niveau bevindt dan de overeengekomen arbeidsduur.

Tegenbewijs door de werkgever

De werkgever kan dus tegenbewijs leveren, aangezien het wetsartikel spreekt van een vermoeden. De werkgever kan zich bijvoorbeeld op het standpunt stellen dat u alleen de afgelopen drie maanden veel meer werkte en er dus geen sprake is van het structureel overschrijden van de overeengekomen arbeidsduur. De werkgever vindt bijvoorbeeld dat er sprake was van een piek. In procedures komt het soms voor dat kantonrechters een langere referteperiode hanteren dan drie maanden om de omvang van de arbeidsovereenkomst te bepalen, zodat er een nauwkeuriger beeld kan worden gevormd van het aantal uren dat iemand gemiddeld per maand werkt. Dit kan zowel op verzoek van de werknemer zijn als van de werkgever, maar de regel is dus dat er wordt gekeken naar het aantal gewerkte uren over de laatste drie maanden.

Neem gratis contact op

Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
  06-43 54 35 17
  stuur een e-mail