Duim omhoog reviews
Featured image for “Essentiële juridische steun bij biljartbond”

Sjoerd-Jan is juridisch adviseur bij de KNBB ( Koninklijke Nederlandse Biljart Bond ), district Friesland. District Friesland heeft ruim 400 leden. De KNBB heeft reglementen gemaakt, welke van toepassing zijn voor de kleine 30.000 leden over heel Nederland. Daar deze reglementen zeer complex zijn, hebben we Sjoerd-Jan gevraagd om juridisch adviseur van het bestuur te worden. Natuurlijk mogen de andere leden ook aankloppen op zijn adres. De afgelopen jaren hebben we verschillende keren gebruik gemaakt van zijn expertise. De antwoorden waren altijd duidelijk, op korte termijn en het was hem nooit teveel. Sjoerd-Jan woont ook elke bestuursvergadering bij en zijn aandeel is belangrijk. Kortom: het bestuur is bijzonder blij met Sjoerd-Jan. Hopelijk kunnen wij de komende jaren nog veel gebruik maken van zijn kwaliteiten.

Dhr. J. Spaargaren, voorzitter KNBB, district Friesland
Featured image for “Triomf in gerechtelijk geschil door nauwkeurige inzet”

Recentelijk heb ik een beroep gedaan op Sjoerd-Jan inzake een geschil met een tegenpartij waarbij ik uiteindelijk werd gedagvaard door de advocaat van de tegenpartij. Uiterst gretig heeft Sjoerd-Jan zich op deze dagvaarding gestort en in no-time viste hij hier een aantal onjuistheden uit, welke werden gesteld door de advocaat van de tegenpartij. Op uiterst professionele wijze werd dit door Sjoerd-Jan schriftelijk weerlegd.

Uiteindelijk kwam het tot een zitting waarbij de advocaat van de tegenpartij niet eens kwam opdagen. Sjoerd-Jan veegde de vloer aan met de argumentatie van de tegenpartij en de rechter ging in zijn betoog mee. De zaak werd door ons gewonnen en dat was te danken aan de accurate inzet van Sjoerd-Jan. Zijn onaflatende gretigheid heb ik als bijzonder professioneel ervaren. Ik hoop hem voorlopig niet weer nodig te zijn maar mocht dit wel zo zijn, dan schakel ik hem onmiddellijk weer in. Een tien met een griffel!

Ondernemer uit Heerenveen

Ik ken Sjoerd Jan al van jongs af aan. We zijn beide opgegroeid in het dorp Winsum (Fr). Voor zover ik me kan herinneren roept Sjoerd Jan al dat hij iets ‘juridisch’ wil gaan doen. Nu een kleine 25 jaar later komen we elkaar weer tegen via Facebook. Ons bedrijf, StudioSmids, is verwikkeld geraakt in een groot faillissement van een klant. We hebben advies en ondersteuning gezocht bij Sjoerd Jan om een aantal dingen helder te krijgen voor ons zelf. Sjoerd Jan heeft ons zeer vakkundig bijgestaan en vervolgens het complete facturatie/ herinneringen beleid doorgelicht op ons bedrijf. Zo zijn de herinneringen aangepast en structuur gebracht in de registratie hiervan. Dit is de start van een duurzame samenwerking met Sjoerd Jan. Al hoop ik Sjoerd-Jan niet teveel te hoeven gebruiken blijven we contact houden.

Dhr. W. Smids eigenaar van StudioSmids

Ik heb Sjoerd-Jan ingeschakeld voor juridisch advies inzake een geschil over mijn arbeidsovereenkomst. Ik heb een arbeidsovereenkomst die in is gegaan op 1 maart 2013 en eindigt op 1 november 2013. Mijn werkgever heeft sinds juli 2013 geen werk meer voor mij en heeft mij daarna ook niet meer betaald. Daarom heb ik mij bij de gemeente gemeld voor een bijstandsuitkering, maar de gemeente zegt dat ik bij mijn werkgever moet zijn. Nu zit ik dus zonder inkomen en de rekeningen gaan wel gewoon door natuurlijk. Ik heb mijn verhaal aan Sjoerd-Jan uitgelegd en hij vertelde mij dat mijn werkgever gewoon moet betalen en dat ik waarschijnlijk in aanmerking kom voor een advocaat op basis van toevoeging. Ik betaal dan alleen een eigen bijdrage en de advocaat wordt dan door de overheid betaald. Vervolgens heeft Sjoerd-Jan heeft mij toen doorverwezen naar een advocaat. Ik ben erg tevreden over de werkwijze en het advies van Sjoerd-Jan

Mevrouw A. uit Wolvega

Ik wilde graag weten wat mijn rechten en plichten zijn bij een nul uren contract en daarom heb ik Sjoerd-Jan om juridisch advies gevraagd. Sjoerd Jan kon mij goed inlichten wat mijn contract precies inhield en wat mijn rechten en plichten zijn. Hierdoor weet ik nu dat ik helemaal geen nul uren contract heb en dat ik wel degelijk rechten heb. Hier ben ik Sjoerd Jan erg dankbaar voor.

Mevr. I. Oosterhof

Sjoerd-Jan heeft ons geholpen in een urenconflict bij de werkgever van mijn echtgenote. Met de zeer goede juridische bijstand van Sjoerd-Jan heeft dit geleid tot een uitstekend resultaat in het voordeel van mijn echtgenote. Wij zijn Sjoerd-Jan dan ook zeer erkentelijk voor zijn doelgerichte en zeer professionele aanpak.

familie O. uit Heerenveen

Ik heb Sjoerd-Jan om advies gevraagd met betrekking tot onduidelijkheden over mijn arbeidscontract. Sjoerd-Jan heeft dit voor mij uitgezocht. Ik was er erg content mee dat ik snel antwoord heb gekregen op mijn vragen. Een ieder die juridisch advies nodig heeft zou ik dan ook aanraden om Sjoerd-Jan om advies te vragen. Snel antwoord, overzichtelijk en duidelijk.

Cliënt wenst anoniem te blijven

Wij hadden een juridisch adviseur nodig dus zochten wij via Google een adviseur. We kwamen vrij snel de website van Sjoerd Jan tegen. We vroegen hem of hij ons kon helpen met de vraag: als je een kantine opent die alleen toegankelijk is voor leden val je dan onder de artikel 7:290 BW regel? Het openen van een kantine via leegstandbeheer zou door deze wetgeving niet mogelijk zijn. Vrijwel direct kregen we een reactie van Sjoerd Jan, hij verwees ons op een uitspraak waarin stond dat het toch mogelijk is om een kantine te openen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Game Vereniging Nederland
Featured image for “Triomf over ongerechtigheid met juridische hulp”

Ik zat in een situatie met mijn baas op mijn werkplek. Ik werd gepest door de vrouw van mijn baas en twee andere collega’s. Deze situatie gaf me stress en ik moest met ziekteverlof. Mijn baas heeft mij een vaststellingsovereenkomst aangeboden terwijl ik ziek was. Toen wist ik juridische moest hulp zoeken omdat hij mijn rechten van mij probeerde te stelen, dus ik zocht op Google en vond Boonstra. Ik volgde mijn hart en appte hem en hij reageerde snel. Hij begon onmiddellijk met mij te communiceren, daarna nam hij contact op met mijn baas, daarna ontmoetten we elkaar en hij legde me alles uit wat er gaat gebeuren tijdens de meeting met mijn baas. Hij kan goed luisteren, hij leest alle details, zelfs de kleine details die ik heb niet gezien, hij is op tijd, klantvriendelijk en zeer professioneel. Deze situatie bezorgde mij 3 maanden stress en sinds ik Boonstra ontmoette, heeft hij het binnen 1 week voor mij opgelost. Hij vertrok pas toen alles was geregeld. Ik ben zeer tevreden, want nu wacht ik op mijn geld van mijn baas. Als Boonstra er niet was, zou ik met een veel lagere ontslagvergoeding ontslagen worden. Ik beveel Boonstra aan iedereen aan, geloof me, je zult er geen spijt van krijgen hem in te huren. Zo’n man met een vijfsterrenservice, iedereen zou zijn contactgegevens moeten hebben. ik heb vandaag een biertje gedronken om mijn overwinning te vieren. Nogmaals bedankt Boonstra.

Mevrouw S. Witteveen uit Heerenveen
Featured image for “Nakijken vaststellingsovereenkomst”

Via internet heb ik een jurist gezocht die voor mij mijn vso (vaststellingsovereenkomst) kon nakijken. Hierbij ben ik uitgekomen bij mr. Boonstra en daar ben ik erg blij mee. Hij was vanaf het eerste contact goed bereikbaar en had duidelijke antwoorden op mijn vragen en schakelde erg snel. Ondanks het weekend was kreeg ik snel een inhoudelijke en uitgebreide reactie. Hierdoor kon ook ik snel schakelen en tot ondertekening overgaan. Ik heb de contacten als zeer prettig ervaren en zou zeker aanraden na te denken om, mocht je een jurist nodig hebben, de heer mr. Boonstra te benaderen. I know i will. Nogmaals mijn dank!

Cliënt wenst anoniem te blijven